Voor wie kan Up-a-Tree iets betekenen?

Up-a-Tree is er voor Ambtsdragers en Kerkenraden die hun kwaliteiten willen ontwikkelen. Voor mensen die in hun werk in Gods koninkrijk tegen hun grenzen aanlopen en willen leren hoe ze daar op een gezonde manier mee om kunnen gaan.

Zakelijke dienstverlening
Predikanten en voorgangers
Ambts­dragers en kerkenraden
Kerkelijke gemeenschappen

U vindt op onze website voorbeelden van coaching, training en begeleiding in een kerkelijke context. Wij werken ook in andere sectoren. Werkt u als professional b.v. in de non-profit sector, bij de overheid, als zelfstandig ondernemer, in het onderwijs, of waar dan ook… U bent altijd welkom om gebruik te maken van onze expertise.

Misschien vraagt u zich af waarom u dat bij ons zou doen. Wij hebben persoonlijk ervaring met studeren, wonen en werken op vier continenten. De opgedane ervaring in het onderhandelen en managen op het snijvlak van culturen stellen wij graag voor u beschikbaar. Mocht u zich b.v. voorbereiden op projecten in het buitenland dan staan we u graag terzijde. En ook als u als expat terugkeert naar Nederland helpen we u daar graag bij.

Sommige aandachtspunten zijn in elke werksituatie belangrijk. Denk aan het onderhouden van persoonlijke relaties, soepel communiceren, verstandig met je tijd omgaan, plannen en organiseren. Maar andere zaken zijn specifiek voor kerkenwerk: u komt dezelfde mensen overal weer tegen, u werkt met veel vrijwilligers en u bent 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Of is dat laatste toch niet helemaal de bedoeling?

Verder krijgt u als voorganger te maken met allerlei vragen. Kan ik het vele werk doen in de tijd die ik beschikbaar heb? Hoe breng ik structuur aan in mijn werk en mijn tijdsbesteding? Kan ik bijvoorbeeld effectiever gaan werken door bepaalde vaardigheden te verbeteren? En hoe beweeg ik mij op een gemakkelijke manier binnen mijn kerkenraad?

Als u zich in dit soort vragen herkent, praten we graag met u verder.

U heeft zin om aan de slag te gaan in de kerkenraad. Of u bent al een aantal jaren actief als ambtsdrager, maar u zoekt nog naar een manier van werken die bij u past. Want het is druk genoeg om privé, werk en kerk te combineren. Hoe doet u dat? Samen met andere betrokken ambtsdragers buigt u zich in groepsverband over de belangrijkste vragen die u tegenkomt in het werk in de gemeente.

Up-a-Tree verzorgt workshops voor kerkenraden en voorgangers. In drie bijeenkomsten krijgt u inzicht in de omvang van het werk, in de manier waarop keuzes gemaakt worden, in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en in de onderlinge communicatie. Hieruit volgt een advies dat een goede samenwerking binnen de kerkenraad zal bevorderen.

Download hier een voorbeeld van een verwerking op een workshop: De casus van Ds Henk

Wat is belangrijk voor onze gemeente? Welke kant willen we eigenlijk op als kerkelijke gemeenschap? En wat willen we naar buiten toe vooral benadrukken? Door samen met deze vragen aan de slag te gaan, komt u tot een eigen visie en missie van de gemeente. Up-a-Tree heeft ervaring in visieontwikkeling. Up-a-Tree kan desgewenst ook helpen in het trainen van leidinggevenden.